avatar

AWS Cloud Development Kit 😶‍🌫️

Hướng dẫn sử dụng AWS CDK 💪

Đăng vào
2 phút

title

Intro

Infrastructure as Code (IaC) đã trở thành tiêu chuẩn và là một trong những good practices trong vài năm trở lại đây. Bằng việc có thể quản lý version mã bằng Git và tự động hoá, liên tục hoá việc triển khai cơ sở hạ tầng sử dụng các CI/CD pipeline, IaC đã trở thành một phần quan trọng của DevOps, GitOps đối với các doanh nghiệp. IaC giúp các kỹ sư có thể dễ dàng, nhanh chóng triển khai cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý với mục đích cuối cùng là giảm thiểu thời gian phát triển dự án .

AWS Cloud Development Kit là một khung phát triển phần mềm mã nguồn mở của AWS nhằm giúp chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc để triển khai, quản lý các tài nguyên trên AWS cloud bằng phương pháp mệnh lệnh (imperative). Trong khoá học này, bạn sẽ tìm hiểu AWS CDK là gì, làm sao để bạn có thể tạo được các resources từ những dòng code, những good practices trong quá trình phát triển và quan trọng nhất là sẽ được thực hành thông qua việc xây dựng các ứng dụng thực tế. Hẹn gặp lại bạn trong bài học đầu tiên AWS CDK là gì?

License

CC BY-NC-SA 4.0

License này chỉ cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả; Ngoài ra, các bản phân phối, sửa đổi bắt buộc phải gắn cùng license với tác phẩm gốc.